Untitled Document
Clivus Multrum
Välkommen till Clivus Multrum - Komposttoaletter sedan 1939
Clivus Multrum leder klart på marknaden, med över 20 000 installerade komposttoaletter runt hela världen.
 
Clivus Multrum är ett fristående, vattenfritt och luktfritt behandlingssystem för toaletter. Den använder inga kemikalier, värme eller vatten och producerar inga utsläpp av förorenande ämnen. Den kan spara upp till 60 000 liter vatten per år i ett normalt hem och kostar mycket mindre jämfört med vanliga anläggningar.
 
Den bygger på en av de äldsta naturprinciperna - organisk nedbrytning. Clivus Multrum är 100% naturlig - inga kemikalier!
 
Clivus Multrum erbjuder komposttoalettlösningar för privata hem, offentliga lokaler, kontor och utomhusbruk.
 
Clivus Multrum - Preserving water
 
Untitled Document
Vi finns representerade i följande länder:
 
Australien Belgien
   
Kanada Danmark
   
Finland Frankrike
   
Clivus Multrum Italia
Tyskland Italien
   
Nederländerna Nya Zealand
   
Clivus Multrum Spain
Ryssland Spanien
   
Sverige Syd Korea
   
Clivus Multrum UK
Schweiz Storbritannien
   
Förenta Staterna Övriga världen