Clivus Multrum leder klart på marknaden, med över 20 000 installerade komposttoaletter runt hela världen.

Clivus Multrum är ett fristående, vattenfritt och luktfritt behandlingssystem för toaletter. Den använder inga kemikalier, värme eller vatten och producerar inga utsläpp av förorenande ämnen. Den kan spara upp till 60 000 liter vatten per år i ett normalt hem och kostar mycket mindre jämfört med vanliga anläggningar.

Den bygger på en av de äldsta naturprinciperna - organisk nedbrytning. Clivus Multrum är 100% naturlig - inga kemikalier!

Clivus Multrum erbjuder komposttoalettlösningar för privata hem, offentliga lokaler, kontor och utomhusbruk.