Följande testresultat är från prover tagna från en Clivus Multrum installation vid Susedalen längs E6 i Sverige. Resultaten kommer från provtagningar 3 februari 2011 och 7 december 2010.