År 1939 ville Rikard Lindström att hans familj ska kunna bada i viken vid huset utan att behöva oroa sig för att avloppsvattnet förorenar badvattnet. Han utvecklade den första Clivus Multrum hemma hos sig när han fann att det befintliga toalettsystemet inte var tillförlitligt. Sverige hade fått en ny uppfinning helt i harmoni med naturen.

Intresserade grannar började få ögon för och delta i Rikard Lindströms idéer och en småskalig produktion startade. Kurt Atterberg, patentingenjör och också en av Sveriges mest kända kompositörer, övertalade Rikard Lindström att söka patent. En patentansökan lämnades in på 1960-talet under namnet Clivus, det latinska ordet för lutning.

Numera heter produkten Clivus Multrum. Begreppet "Multrum" myntades av Sven E. Arrhenius, professor vid Veterinärhögskolan i Stockholm. Han ansåg att "Multrum", en plats för fördröjning, ska förklara och komplettera idén om Clivus.

Rikard Lindström avled 1993 men hans namn lever vidare. Hans slutna system sparar vatten och förhindrar att toalettavfallet förorenar vattenkällor. Det återstår ännu en lång väg att gå innan hans uppfinning når alla de miljontals människor som fortfarande saknar rent vatten och acceptabla toaletter.

“Enkelt men genialt”, Sörmlandstidningen (Juni 1971)