Clivus Multrum är en komposteringstolett. Avfallet i Clivus Multrum komposteras under en lång tid, med hjälp av mikro-organismer, ventilation och fuktighet. Processen tar flera år. Du hittar mera information under: "Hur fungerar Clivus Multrum?".

Clivus Multrum tank har stor kapacitet som gör att avfallet blir fullständigt komposterad. Detta tar ca 6 år. En mindre toalett har inte tillräckligt stor volym för en fullständig kompostering. Avfallet måste tömmas regelbundet och tas hand om på ett korrekt sätt (får inte tömmas direkt till naturen).

Clivus Multrum passar bra där det är brist på vatten eller inget vatten alls, eller när det inte finns något kommunalt avlopp draget. Clivus Multrum är ett perfect alternativ för alla som vill spara tusentals liter av vatten.

  • Avfallshantering på plats
  • Inga avfallstransporter
  • Ingen vattenförbrukning (när man använder toalettstol av öppen modell)
  • Mycket billig drift
  • Låg energiförbrukning (ingen elförbrukning om ingen fläkt används)
  • Behållaren är relativt stor, men det är nödvändigt för en fullständig kompostering.
  • När du väljer en vattenlös installation har toalettstolen en större öppning än en vanlig toalett.  Det finns dock alternativ som har en standardöppning men de använder en liten mängd vatten.

Det första steget är att överväga den volym avföring som Clivus Multrum skall processa. Detta kommer att avgöra storleken på komposteringstanken. Man bör också överväga toalettstolens position jämfört med komposteringstanken. Slutligen kräver Clivus Multrum-anläggning ett utrymme av minst 1,3 m (för M100) under badrumsgolvet.  Se även avsnittet "Installation".

Driftskostnaderna för ett Clivus Multrum är mycket låga och det finns ingen kostnad för transport och omhändertagande av avföring.

Som en tumregel, behöver du inte tillstånd, men kontrollera med din kommun.

Clivus Multrum är originalet. Vi har mer än 70 års erfarenhet.  Om du följer våra riktlinjer kommer vi att garantera en väl fungerande Clivus Multrum.