Clivus Multrum använder naturens egna processer för att bryta ner fekalier och urin till en stabil, luktfri slutprodukt. Komposteringsprocessen följer en naturlig biologisk process. Den kräver god ventilation och lite luftfuktighet, vilket är viktigt för att mikroorganismerna kan göra sitt arbete.

Processen är aerob och fungerar vid en mängd olika omgivningstemperaturer (även när utomhustemperaturen är väl under fryspunkten), till skillnad från anaeroba processer som genererar metangas (sumpgas) och som sker vid högre temperaturer, och som inte äger rum i en Clivus Multrum anläggning.

För att starta komposteringsprocessen installeras en startbädd bestående av torv, spån och jord som innehåller mikroorganismer, som är viktiga för processen. Ibland, under toalettens användning, tillsätts ytterligare kutterspån eller kolhaltigt material för att hålla komposten porös, vilket är viktigt för filtrering av vätskan och ventilering av det fasta ämnet.

Obs! Använd inte spån från tryckimpregnerat virke, hårda träslag som ek eller trä som innehåller terpentin, så som barrträd. Använd inte heller tidningspapper, blad eller långa grässtrån som bildar klibbig massa. Vanligt toalettpapper däremot fungerar bra.

Komposten

Största delen av det fasta organiska materialet omvandlas till koldioxid och vatten och avdunstas. Efter 5-10 år är bara små mängder av slutprodukterna kvar och de innehåller samma slags mineraler som man kan hitta i vanligt matjord.

Om användning jämfört med tankstorleken är rätt dimensionerad kan komposten vara kvar i tanken för flera decennier.

När den processade komposten tas ur tanken kan den användas i trädgården som matjord.

Lakvatten

Vätskan (mestadels från nedbrytning av urin) genomgår en viktig biokemisk omvandling. Den passerar genom bottenlagret på startbäddens slopande botten.  När den slutligen når lagringstanken omvandlas den till stabil, luktfri saltlösning.  Den har nu omvandlats till balanserat flytande kväverikt gödselmedel som passar till gräsmattor, träd och blommor. Vätskan ska blandas med vatten innan den används.  Lakvattnet är biologiskt stabilt och kan lagras vid behov.

Ventilation

En luftström sugs ner genom toalettstolen via komposttanken. Luftgenomströmningen är nödvändig för att oönskade lukter inte samlas i toaletten och för att öka syre till processen.

Patogena organismer

Patogena organismer i fekalier och urin, som kan orsaka sjukdomar om de är okontrollerade, elimineras under komposteringsprocessen med hjälp av jordbakterier och andra organismer.

Vätskan går igenom en process av nitrifikation. Slutresultatet är en brunaktig vätska, patogenfri vätska rik på ammoniumnitrit och ammoniumnitrat, med en svag doft av mylla.

Under årens lopp har Clivus Multrum analyseratprover från olika anläggningar (se testresultat).  Kunderna kan få prover från sina Clivus-anläggningar analyserade.