Skärgårdsstiftelsen

Stockholms skärgård är ett vackert område i Östersjön utanför Stockholm som består av tusentals små öar.

Skärgårdsstiftelsen, som grundades 1959, äger och förvaltar ca 15% av den totala ytan på mer än 1000 km2 med målet att bevara natur- och kulturarv i skärgården.

Under 2006-2007 som en del av ett EU-projekt för att förbättra toaletterna på öarna, installerade Clivus Multrum mer än 40 toaletter på öar som kan nås med färja.


Susedalen, E6 motorvägens rastplats

Susedalens rastplats längs E6:an ligger söder om Falkenberg i sydvästra Sverige och drivs av Svenska Trafikverket. Invigdes av Kung Karl XVI Gustaf öppnades den i november 1996.

Miljöskydd var en viktig faktor för utformningen av rastplatsen. T.ex. ytvatten från vägen fångas i avrinningsområden för att skydda de omgivande områdena från föroreningar så som vägsalt etc.

Toaletterna byggdes med rostfritt stål som är anslutna till Clivus Multrum enheter placerade i källaren.

Eftersom rastplatsen lockade fler besökare än vad som ursprungligen var beräknade, byggdes Clivus Multrum anläggningen om 2003. Den är nu dimensionerad för flera hundra besökare per dag.


Bronx Zoo Eco-toaletter (New York)

The Bronx Zoo har utbildat och underhållit besökare sedan 1899.  Djurparkens 256 hektar gör den till den största urbana djurparken i USA.  Den får två miljoner besökare årligen och är ett hem för mer än fyra tusen djur. Djurparken, som ägs och drivs av Wildlife Conservation Society, har ett starkt fokus på miljövård.  Fokuset har tillämpats på ett intresse för hållbara byggmetoder vid föreningens djurparker.

Toaletter nära Bronxdale-ingången behövde bytas ut på grund av en brist på septiska system.  Ett nytt septisk system på platsen avslogs på grund av oro över risken för förorening av närliggande Bronx-floden. En avloppsledning var under planering, men övergavs på grund av de enorma kostnaderna för tunnelbygget under Bronx River Parkway.

I stället beslutade Zoo för att installera ett Clivus Multrum System toalettsystem som består av 10 komposteringsanordningar.  Förutom att den sparar pengar, fångar och återvinner Clivus systemen näringsämnen från mänskliga fekalier och använder endast minimalt med vatten för spolning.

Eco-toaletten besöks av mer än ½ miljon besökare per år.  De 15 skum-spolningstoaletterna använder mindre än 2 desiliter vatten per användning, vilket ger en besparning på mer än en miljon liter vatten varje år, jämfört med konventionella lågspolande (6 liters per spolning) toaletter.


DANO-projektet

Paddling i Dalsland och Nordmarken, ett område med många sjöar och floder i mellersta Sverige, är en stor upplevelse som lockar många turister från Sverige och utlandet.

Sanitetsarbetet runt campingplatser var en stor utmaning eftersom befintliga anläggningar inte kunde klara av de stora volymerna som i sin tur orsakar förorening av omgivande områden.

Sedan invigningen år 2000 har DANO-området utvecklat 103 campingplatser med mer än 140 operativa Clivus Multrum installationer.